CE маркировка
CE маркировка - Процедура декларации соответствия продукции европейским директивам и ее регистрации на резидента Евросоюза. .

ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ СЕ МАРКИРОВКИ

Вы подаете заявку на получение СЕ маркировки, наши специалисты оценивают под действие каких европейских директив подпадает Ваша продукция. Составляется план действий и стоимость данной процедуры, которая включает в себя, при необходимости, проведение испытаний продукции. Общая стоимость работ во многом зависит от вида и количества необходимых испытаний. По времени получение СЕ маркировки обычно занимает 1 - 2 месяца.

Директиви, прийняті у світі Нового підходу, для отримання СЕ маркування.
1. 90/396/EEC Побутові прилади, що спалюють газоподібні види палива
2. 2000/9/ЄC Канатні дороги, спроектовані для перевезення людей
3. 89/106/EEC Будівельна продукція
4. 2004/108/ЄC Електромагнітна сумісність
5. 94/9/ЄC Устаткування та захисні системи в потенційно вибухонебезпечних середовищах
6. 93/15/EEC Вибухові речовини в мирному використанні
7. 95/16/ЄC Підйомники
8. 2006/95/ЄC Устаткування низької напруги
9. 2006/42/ ЄC Безпека машинного встаткування
10. 2004/22/ЄC Вимірювальні інструменти
11. 90/385/EEC Медичні пристрої: Активне уживляння
12. 93/42/EEC Медичні пристрої : Загальні положення
13. 98/79/ЄC Медичні пристрої : In vitro діагностика
14. 92/42/EEC Нові водогрійні казани, що працюють на рідких або газоподібних видах палива (вимоги до ефективності - ККД)
15. 90/384/EEC Не автоматичні ваги
16. 94/62/ЄC Упакування та пакувальні відходи
17. 89/686/EEC Засоби індивідуального захисту
18. 97/23/ЄC Устаткування, що працює під тиском
19. 1999/5/ЄC Термінальне встаткування радіо та телекомунікації
20. 94/25/ЄC Розважальне ремесло
21. 87/404/EEC Прості посудини тиску
22. 88/378/EEC Безпека іграшок

Так же Вы можете получить сертификат ISO 9001, 14001.

Заполните заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время